ΑΡΧΙΚΗ
   
     ΓΛΩΣΣΕΣ

     ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

     e-LEARNING
        
     ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  
  
 

ΠΑΙΔΙΚΑΜΑΘΗΤΙΚΑΦΟΙΤΗΤΙΚΑΕΝΗΛΙΚΩΝ

             
         |ECDL | GRAPHICS-DESIGN | WEB-PROGRAMMING | KEF4 |

     Το ECDL είναι το παγκοσμίως αναγνωρισμένο Πρόγραμμα Πιστοποίησης, το οποίο -
   ακολουθώντας τις ίδιες προδιαγραφές και μεθοδολογία σε ολόκληρο τον κόσμο-
   πιστοποιεί γνώσεις πληροφορικής και δεξιότητες στη χρήση υπολογιστών σε
   εισαγωγικό, βασικό, προχωρημένο και εξειδικευμένο επίπεδο.

     Με το ECDL ο κάτοχός του αποδεικνύει ότι διαθέτει τις γνώσεις και την εμπειρία που
   του επιτρέπουν να χρησιμοποιεί με άνεση και αποδοτικά τις βασικές εφαρμογές της
   Πληροφορικής.

    Έχει στο σύνολό του 7 γνωστικά αντικείμενα.    

         Βασικές Έννοιες Πληροφορικής
         Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
         Επεξεργασία Κειμένου (MS Word)
         Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel)
         Βάσεις Δεδομένων (MS Access)
         Παρουσιάσεις (MS Powerpoint)
         Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες
            (Internet Explorer Outlook Express)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ECDL
     Οδηγεί σε έξι πιστοποιητικά:

         | Start  | Core  | Expert  |  E-Kids  |  ImageMaker |  WebStarter  |

 

|Αρχική | Γλώσσες | Υπολογιστές | Συνδέσεις | Επικοινωνία | Παιδικά | Μαθητικά| Φοιτητικά| Ενηλίκων|

2003-2005     UNION EDUCATION

UNION EDUCATION

Παπαναστασίου 119 (Οσία Ξένη) τηλ. 2310 300 502
 
Μ. Μπότσαρη 66 (Μακεδονίας) τηλ. 2310  839 026
 
Εγνατία 125 (Καμάρα) τηλ. 2310 200 474