ΑΡΧΙΚΗ
   
     ΓΛΩΣΣΕΣ

     ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

     e-LEARNING
        
     ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  
  
 

ΠΑΙΔΙΚΑΜΑΘΗΤΙΚΑΦΟΙΤΗΤΙΚΑΕΝΗΛΙΚΩΝ

              
        
To πρόγραμμα " γονείς.gr "  είναι ένα πρόγραμμα απόκτησης βασικών
  δεξιοτήτων χρήσης ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, που απευθύνεται σε
  γονείς μαθητών που φοιτούν στο γυμνάσιο.

      Κάθε δικαιούχος γονέας έχει τη δυνατότητα δωρεάν κατ'οίκον
  εκπαίδευσης στους υπολογιστές από ειδικευμένους εκπαιδευτές και εφόσον
  το επιθυμεί να αποκτήσει πιστοποίηση των γνώσεών του από φορέα  
  αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ όπως το ECDL ή το ACTA.

     Το συνολικό κόστος που προκύπτει καλύπτεται στο σύνολό του από
  το Ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δικαιούχος του
  " γονείς.gr " εκπαιδεύεται και εξετάζεται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.

     Οι ενότητες που καλύπτονται μέσω του προγράμματος είναι οι εξής:

                        Διαχείριση Αρχείων (MS Windows XP-Vista)
                        Επεξεργασία Κειμένου (MS Word XP)
                        Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel XP)
                        Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet)
                        Βάσεις Δεδομένων (MS Access XP)
                        Παρουσιάσεις (MS PowerPoint XP)
   

     Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, μπορείτε να βρείτε στον
  παρακάτω σύνδεσμο:
                                              Γονείς.gr

 

|Αρχική | Γλώσσες | Υπολογιστές | Συνδέσεις | Επικοινωνία | Παιδικά | Μαθητικά| Φοιτητικά| Ενηλίκων|

© 2003-2005     UNION EDUCATION

UNION EDUCATION

Παπαναστασίου 119 (Οσία Ξένη) τηλ. 2310 300 502
 
Μ. Μπότσαρη 66 (Μακεδονίας) τηλ. 2310  839 026
 
Εγνατία 125 (Καμάρα) τηλ. 2310 200 474