ΑΡΧΙΚΗ
   
     ΓΛΩΣΣΕΣ

     ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

     e-LEARNING
        
     ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  
  
 

ΠΑΙΔΙΚΑΜΑΘΗΤΙΚΑΦΟΙΤΗΤΙΚΑΕΝΗΛΙΚΩΝ

             
        | ECDL | START | CORE | EXPERT | E-Kids | ImageMaker | WebStarter |

       Το ECDL Core είναι πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ σε βασικό
  επίπεδο.

      Αποτελείται από επτά (7) θεματικές ενότητες που καλύπτουν τις
  σημαντικότερες εφαρμογές των Η/Υ:

                            Βασικές έννοιες Πληροφορικής
                            Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (MS Windows XP)
                            Επεξεργασία Κειμένου (MS Word XP)
                            Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel XP)
                            Βάσεις Δεδομένων (MS Access XP)
                            Παρουσιάσεις (MS Powerpoint XP)
                      
     Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες
                              (Internet Explorer & Outlook Express)

                              ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ECDL CORE


                                           

      
Το ECDL είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους στόχους της Κοινωνίας
  της Πληροφορίας και αποτελεί το ΜΟΝΑΔΙΚΟ Πρόγραμμα Πιστοποίησης το
  οποίο:

         αναφέρεται στο σχέδιο δράσης «e-Europe 2002»

         έχει προταθεί στην ΕΕ για επίσημη αναγνώριση & καθιέρωση από τη
           μόνιμη επιτροπή «Υψηλής Δράσης» ESDIS (High Level Group on the
           Employment and Social Dimension of the Information Society)

         συμπεριλαμβάνεται από το CEDEFOP στις οδηγίες συμπλήρωσης του
           Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος (European CV - το βασικό
           έγγραφο του «Europass»)
 

 
    

 

|Αρχική | Γλώσσες | Υπολογιστές | Συνδέσεις | Επικοινωνία | Παιδικά | Μαθητικά| Φοιτητικά| Ενηλίκων|

© 2003-2005     UNION EDUCATION®

UNION EDUCATION®

Παπαναστασίου 119 (Οσία Ξένη) τηλ. 2310 300 502
 
Μ. Μπότσαρη 66 (Μακεδονίας) τηλ. 2310  839 026
 
Εγνατία 125 (Καμάρα) τηλ. 2310 200 474