ΑΡΧΙΚΗ
   
    ΓΛΩΣΣΕΣ

    ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

    e-LEARNING
        
    ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

         ΑΓΓΛΙΚΑ
         ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
         ΙΤΑΛΙΚΑ
         ΙΣΠΑΝΙΚΑ
         ΓΑΛΛΙΚΑ
         ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  
  
 

ΠΑΙΔΙΚΑΜΑΘΗΤΙΚΑΦΟΙΤΗΤΙΚΑΕΝΗΛΙΚΩΝ

    
     Σε μια προσπάθεια να παρέχουμε στους σπουδαστές μας τους καλύτερους
  δυνατούς πόρους ενημέρωσης, έχουμε οργανώσει μια συλλογή συνδέσεων
  με ιστοχώρους που θεωρούμε ενδιαφέροντες. Θα συνεχίσουμε να
  βελτιώνουμε και να ενημερώνουμε αυτές τις συνδέσεις δεδομένου ότι
  δεχόμαστε συνέχεια νέες πληροφορίες.

    Εάν γνωρίζετε έναν ιστοχώρο που μπορεί να ενδιαφέρει τους μαθητές
  μας και εμάς, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

                Σας ευχαριστούμε.

   

 

|Αρχική | Γλώσσες | Υπολογιστές | Συνδέσεις | Επικοινωνία | Παιδικά | Μαθητικά| Φοιτητικά| Ενηλίκων|

2003-2005     UNION EDUCATION

UNION EDUCATION

Παπαναστασίου 119 (Οσία Ξένη) τηλ. 2310 300 502
 
Μ. Μπότσαρη 66 (Μακεδονίας) τηλ. 2310  839 026
 
Εγνατία 125 (Καμάρα) τηλ. 2310 200 474