ΑΡΧΙΚΗ
   
    ΓΛΩΣΣΕΣ
         ΑΓΓΛΙΚΑ
         ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
         ΙΤΑΛΙΚΑ
         ΙΣΠΑΝΙΚΑ
         ΓΑΛΛΙΚΑ
         ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ
         ΡΩΣΙΚΑ

    ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

    e-LEARNING
        
    ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΑΜΑΘΗΤΙΚΑΦΟΙΤΗΤΙΚΑΕΝΗΛΙΚΩΝ

     ΡΩΣΙΚΑ                                            

    Η σημασία των Ρωσικών ως ευρωπαϊκή γλώσσα βρίσκεται για άλλη μια
  φορά στην ιστορία σε άνοδο. Η επικοινωνία σε όλες τις πρώην Σοβιετικές
  Δημοκρατίες και τους ανατολικό-ευρωπαίους νεοφερμένους στην
 
Ευρωπαϊκή Ένωση λαούς είναι πιθανό να γίνει στη Ρωσική γλώσσα.
  Επιπλέον, η σημασία της στα Βαλκάνια είναι αισθητή ακόμα και σήμερα.
  Γεγονός είναι ότι πληθυσμιακά ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης μιλάει
  Ρωσικά.. Στα
UNION Education μπορούμε να σας βοηθήσουμε να έρθετε
  σε επαφή με έναν ολόκληρο νέο κόσμο που μιλάει Ρωσικά δεδομένου ότι
  τα προγράμματά μας έχουν ως σκοπό να αποκτήσετε γρήγορα τις
  απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να επικοινωνείτε με άνεση στη νέα σας
  ξένη γλώσσα.
 

|Αρχική | Γλώσσες | Υπολογιστές | Συνδέσεις | Επικοινωνία | Παιδικά | Μαθητικά| Φοιτητικά| Ενηλίκων|

2003-2005     UNION EDUCATION

UNION EDUCATION

Παπαναστασίου 119 (Οσία Ξένη) τηλ. 2310 300 502
 
Μ. Μπότσαρη 66 (Μακεδονίας) τηλ. 2310  839 026
 
Εγνατία 125 (Καμάρα) τηλ. 2310 200 474