ΑΡΧΙΚΗ
   
    ΓΛΩΣΣΕΣ
         ΑΓΓΛΙΚΑ
         ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
         ΙΤΑΛΙΚΑ
         ΙΣΠΑΝΙΚΑ
         ΓΑΛΛΙΚΑ
         ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ
         ΡΩΣΣΙΚΑ

    ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

    e-LEARNING
        
    ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΑΜΑΘΗΤΙΚΑΦΟΙΤΗΤΙΚΑΕΝΗΛΙΚΩΝ

     ΙΣΠΑΝΙΚΑ                                      

     Με 350 εκατομμύρια φυσικούς ομιλητές σε 31 χώρες σε όλο τον
  κόσμο, τα ισπανικά σκιάζουν γρήγορα άλλες γλώσσες ως δεύτερη ξένη
  γλώσσα. Απαραίτητα σε όλη την Κεντρική και Νότια Αμερική και δεύτερη
  γλώσσα πια, στη Βόρεια Αμερική, τα ισπανικά προσφέρουν πολύ σημαντικά
  πλεονεκτήματα στους Έλληνες σπουδαστές Με δύο μόνο έτη προετοιμασίας
  μπορείτε να λάβετε ένα δίπλωμα ίσης αξίας με το FCE ή το ECCE σύμφωνα
  με την αναγνώριση του Ελληνικού Δημοσίου.
 

|Αρχική | Γλώσσες | Υπολογιστές | Συνδέσεις | Επικοινωνία | Παιδικά | Μαθητικά| Φοιτητικά| Ενηλίκων|

2003-2005     UNION EDUCATION

UNION EDUCATION

Παπαναστασίου 119 (Οσία Ξένη) τηλ. 2310 300 502
 
Μ. Μπότσαρη 66 (Μακεδονίας) τηλ. 2310  839 026
 
Εγνατία 125 (Καμάρα) τηλ. 2310 200 474