ΑΡΧΙΚΗ
   
    ΓΛΩΣΣΕΣ
         ΑΓΓΛΙΚΑ
         ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
         ΙΤΑΛΙΚΑ
         ΙΣΠΑΝΙΚΑ
         ΓΑΛΛΙΚΑ
         ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ
         ΡΩΣΣΙΚΑ

    ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

    e-LEARNING
        
    ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΑΜΑΘΗΤΙΚΑΦΟΙΤΗΤΙΚΑΕΝΗΛΙΚΩΝ

     ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ                                    

      Δεν νοείται κλασική παιδεία χωρίς τα Γερμανικά! Εάν είστε ευρωπαίος
  πολίτης τότε  σίγουρα πρόκειται κάποια στιγμή να έχετε μια επαφή με τη
  γερμανική γλώσσα. Από το βασικό επίπεδο κατανόησης της γλώσσας έως
  το προχωρημένο επίπεδο παραγωγής της καθώς επίσης και για να
  προετοιμαστείτε για σπουδές στη Γερμανία ή την κεντρική Ευρώπη, τα
  UNION Εducation
μπορούν να  σας βοηθήσουν να κάνετε τη γερμανική
  γλώσσα προσιτή. Τελικά, η καρδιά της Ευρώπης μιλά  γερμανικά, εσείς
  δεν θα έπρεπε;
 

|Αρχική | Γλώσσες | Υπολογιστές | Συνδέσεις | Επικοινωνία | Παιδικά | Μαθητικά| Φοιτητικά| Ενηλίκων|

2003-2005     UNION EDUCATION

UNION EDUCATION

Παπαναστασίου 119 (Οσία Ξένη) τηλ. 2310 300 502
 
Μ. Μπότσαρη 66 (Μακεδονίας) τηλ. 2310  839 026
 
Εγνατία 125 (Καμάρα) τηλ. 2310 200 474