ΑΡΧΙΚΗ
   
    ΓΛΩΣΣΕΣ
         ΑΓΓΛΙΚΑ
         ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
         ΙΤΑΛΙΚΑ
         ΙΣΠΑΝΙΚΑ
         ΓΑΛΛΙΚΑ
         ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ
         ΡΩΣΣΙΚΑ

    ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

    e-LEARNING
        
    ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΑΜΑΘΗΤΙΚΑΦΟΙΤΗΤΙΚΑΕΝΗΛΙΚΩΝ

      ΕΛΛΗΝΙΚΑ                                        
      ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ                                    
      ΣΕΡΒΙΚΑ                                           
      ΤΟΥΡΚΙΚΑ                                         
 

     Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχώς διευρύνεται με την προσθήκη
  νέων μελών, η πρόκληση της επικοινωνίας μεταξύ των λαών είναι πολύ
 
σημαντική. Σε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε στο πλησίασμα των λαών
  μεταξύ τους, στα UNION Education
προσφέρουμε τμήματα εκπαίδευσης
  και πιστοποίησης σε γλώσσες όπως τα Τουρκικά, Σερβικά και Βουλγαρικά.
  Καθώς οι ανάγκες αλλά και οι ευκαιρίες χρήσης της γνώσης των γλωσσών
  της Βαλκανικής αυξάνουν, τα UNION Education
καθίστανται πρωτοπόροι
  στον τομέα της εκμάθησης των γλωσσών αυτών.
 

|Αρχική | Γλώσσες | Υπολογιστές | Συνδέσεις | Επικοινωνία | Παιδικά | Μαθητικά| Φοιτητικά| Ενηλίκων|

2003-2005     UNION EDUCATION

UNION EDUCATION

Παπαναστασίου 119 (Οσία Ξένη) τηλ. 2310 300 502
 
Μ. Μπότσαρη 66 (Μακεδονίας) τηλ. 2310  839 026
 
Εγνατία 125 (Καμάρα) τηλ. 2310 200 474