ΑΡΧΙΚΗ
   
    ΓΛΩΣΣΕΣ
         ΑΓΓΛΙΚΑ
         ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
         ΙΤΑΛΙΚΑ
         ΙΣΠΑΝΙΚΑ
         ΓΑΛΛΙΚΑ
         ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ
         ΡΩΣΣΙΚΑ

    ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

    e-LEARNING
        
    ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΑΜΑΘΗΤΙΚΑΦΟΙΤΗΤΙΚΑΕΝΗΛΙΚΩΝ     Από την στιγμή που ο Θεός είπε Γενηθήτω φως έως την στιγμή
  που  όλοι  μας  καλωσορίζουμε  με  την καλημέρα μας κάθε καινούργια
  ημέρα, η  γλώσσα  αποτελεί  το  βασικότερο  μέσο  έκφρασης  και
  επικοινωνίας.
 
     Στα κέντρα  μάθησης  UNION προσφέρουμε προγράμματα
  εκμάθησης ξένων γλωσσών που ακολουθούν το ενιαίο πρότυπο σπουδών
  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  τις  ξένες  γλώσσες  (European  Unions
  common European Framework of  Reference  for  Languages
)  όχι  απλά
  εκπληρώνοντας  τις  προσδοκίες  των  μαθητών  μας  για  μάθηση αλλά
  επεκτείνοντας αυτές ακόμα περισσότερο.
 

|Αρχική | Γλώσσες | Υπολογιστές | Συνδέσεις | Επικοινωνία | Παιδικά | Μαθητικά| Φοιτητικά| Ενηλίκων|

2003-2005     UNION EDUCATION

UNION EDUCATION

Παπαναστασίου 119 (Οσία Ξένη) τηλ. 2310 300 502
 
Μ. Μπότσαρη 66 (Μακεδονίας) τηλ. 2310  839 026
 
Εγνατία 125 (Καμάρα) τηλ. 2310 200 474