ΑΡΧΙΚΗ
   
    ΓΛΩΣΣΕΣ

    ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

    e-LEARNING
        
    ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  
  
 

ΠΑΙΔΙΚΑΜΑΘΗΤΙΚΑΦΟΙΤΗΤΙΚΑΕΝΗΛΙΚΩΝ

      Από την εμφάνιση των υπολογιστών και μέχρι την σύγχρονη εποχή , ο
  τομέας της εκπαίδευσης έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές. Η εκπαίδευση
  από απόσταση μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, που έχει επικρατήσει
  διεθνώς να ονομάζεται e-learning, δίνει την δυνατότητα να αλλάξει
  πλήρως ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η εκπαιδευτική
  διαδικασία. Όλοι όσοι ασχολούνται με την εκπαίδευση πρέπει να
  συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες που τους παρέχει το Internet και να
  βρουν τρόπους καλύτερης εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων αυτών.

     Στα
UNION Education έχουμε αναπτύξει ένα πρόγραμμα e-learning
 
βασισμένο στις ανάγκες των σπουδαστών μας. Δεδομένου ότι η υπηρεσία
  του
e-learning αποτελεί μια από τις προτεραιότητές μας, θα συνεχίσουμε
  να αναπτύσσουμε και να βελτιώνουμε αυτήν την υπηρεσία ώστε να
  ικανοποιήσουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων και να ανταποκριθούμε
  άμεσα στις προκλήσεις του εικοστού πρώτου αιώνα.  
      Δοκιμάστε τις γνώσεις σας!!!

        Περισσότερα τεστ μόνο για
        μαθητές του UNION

username:     
 password:  

 
               

 •  Νέα
 •  
 • Νέα τμήματα Φεβρουαρίου
 •  
 • Αυτοματοποιημένη εκπαίδευση για πιστοποίηση πληροφορικής. Γρήγορα - Εύκολα - Οικονομικά
 • Εξετάσεις ECDL κάθε Σάββατο.
  Κλέιστε θέση στο 2310200474
 • Εξετάσεις ACTA κάθε Τετάρτη. Κλείστε θέση στο 2310839026

 

|Αρχική | Γλώσσες | Υπολογιστές | Συνδέσεις | Επικοινωνία | Παιδικά | Μαθητικά| Φοιτητικά| Ενηλίκων|

2003-2005     UNION EDUCATION

UNION EDUCATION

Παπαναστασίου 119 (Οσία Ξένη) τηλ. 2310 300 502
 
Μ. Μπότσαρη 66 (Μακεδονίας) τηλ. 2310  839 026
 
Εγνατία 125 (Καμάρα) τηλ. 2310 200 474